Дирекция инвестиционного бизнеса:

телефоны:
 +7 495 926-95-49

e-mail: secretar@trust.ru

e-mail: DIB@trust.ru

Reuters: NBTM
SWIFT: NBTRRUMM